Propozice

PROGRAM DNE:
Místo: HŘEBEČ - náměstí
Datum: NEDĚLE 28.9.2014
09:00-10:30 Registrace a presentace účastníků
10:30 Podzimní MTB kritérium - 30-40 minut
PROPOZICE MTB
12:00 Poslední šlápnutí – silniční závod
PROPOZICE SILNICE
57,5 km - jeden okruh o délce 11,5 km, celkem 5 zvlněných okruhů
Trasa: Hřebeč - Hostouň - Běloky - Makotřasy - Hřebeč
13:30 Doprovodné závody pro nejmenší - presentace
14:00 Koloběžky, kočárky, malí cyklisté
Přihlášky: http://poslednislapnuti.blogspot.com/

Podmínky: Plná cyklistická přilba je povinná! Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí!

V případě zájmu o účast v soutěži firemních týmu či o partnerství závodu nás kontaktujte na
 cykloklub@vinohradskeslapky.com

Poslední šlápnutí  - Propozice pro silniční závod 
závod je součástí ligy UAC a CKKV Svijany Hobby Cupu

Pořadatel závodu: ANO,ANO + Cyklistický klub Vinohradské Šlapky o.s.
Ředitel závodu:  Pavel Zach
Telefon na ředitele závodu: 602 481 465
E-mail na ředitele závodu: diablo@vinohradskeslapky.com
Termín konání závodu: Neděle 28.9.2014
Místo prezentace: Hřebeč - náměstí Draha
Parkování: Mimo prostor trati i prostoru startu a cíle podle pokynů pořadatele
Čas zahájení prezentace: 9:00 hodin v místě PREZENTACE
Čas ukončení prezentace: 11:15 hodin
Místo startu závodu:  Hřebeč - náměstí Draha
Čas startu závodu: 11:55 hodin
Místo cíle závodu: Ve stoupání v postranní ulici - viz mapka
Trasa závodu:  Hřebečsko Lidický okruh
Celková délka pro kategorie A+B: 55km (5okruhů á 11km)
Celková délka pro kategorie: C+D+E+J+Ž+H :    55km (5 okruhů á 11km)
Výše startovného pro členy UAC: Viz NÍŽE
Závod je vypsán i pro příchozí:  Ano
Výše startovného pro příchozí:  viz NÍŽE
Kategorie: A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Příchozí:  Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie)

Závod je povolen a uspořádán za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci závodu: Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo vyhlášení výsledků:  Hřebeč - náměstí Draha
Čas vyhlášení výsledků: 30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

K závodu se mohou přihlásit i příchozí, kteří jsou automaticky zařazeni do CKKV/Svijany hobby cup. Do startovní listiny budou zařazeni podle ročníku narození a tím pádem budou startovat v balíku do kterého patří jejich věková kategorie. Závodníci UAC, kteří již v CKKV/Svijany hobby cup figurují, jsou také automaticky zařazeni do této pohárové soutěže a v případě umístění se do 5. místa každé kategorie, budou také vyhlášeni.

Kategorie UAC (první balík)
A - muži (ročníky 1994 - 1984) a mladší závodníci, kteří o to požádají v přihlášce
B - muži (ročníky 1983 - 1974)
Příchozí - (ročníky 1994 - 1974)
Kategorie UAC (druhý balík)
C - muži (ročníky 1973 - 1964)
D - muži (ročníky 1963 - 1954)
E - muži (ročníky 1955 a starší)
H - juniorky (ročníky 1998 - 1995) v den závodu musí být startující 15let
J - junioři (ročníky 1998 - 1995) v den závodu musí být startujícímu 15let
Z - ženy (ročníky 1994 a starší)
Příchozí 2 - (ročníky 1973 a starší)
Pozorzávodník, který neprojede prostorem koridoru a nevyčká zapsání do pořadí sestaveném v koridoru nebo bude zapsán v koridoru více než jednou, nebude zařazen do výsledků. Ujetá kola si každý kontroluje sám. V případě nejasností rozhoduje rozhodčí s konečnou platností.


Propozice pro závod horských kol
Termín konání: neděle 28. 9. 2014
Start závodu:   10:30,  náměstí Draha,  Hřebeč
Cíl závodu:       Hřebeč
Délka závodu:  30 minut (5kol - po projetí vítěze cílem je závodníkovi zapsáno pořadí při jeho dalším průjezdu cílem)
Prezentace:      od 9:00 do 10:00 v místě startu
Startovné:        viz NÍŽE
Kategorie:        Muži, Ženy, Chlapci, Dívky, Holky, Kluci
Vyhlášení výsledků: 1. až 3. místo ve všech kategoriích, Hřebeč, kulturní dům,  společně s vyhlášením silničního závodu
Různé:                              závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinnen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č.361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb, 62/2002 Sb, 311/2002 Sb, 320/2002 Sb, 436/2003 Sb, 53/2004 Sb., vyhlášku č.30/2001 Sb (dopravní značky) v aktualizovaném znění a pokyny pořadatelů.
           pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.
           všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci
           účastníci startují na vlastní nebezpečí!!!
           cyklistické přilby jsou povinné po celou dobu závodu!!!
Upozornění: všichni závodníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před vlastním startem z důvodu vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později mohou prostor opustit.
Pořadí: pořadí jednotlivých kategorií bude určeno na základě pořadí v koridoru, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely a do kterého se závodníci zařadí po projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla pořadatelem a poté na pokyn pořadatele prostor koridoru opustí tak, aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (Vše viz informace před závodem v prostoru startu.)
Pozorzávodník, který neprojede prostorem koridoru a nevyčká zapsání do pořadí sestaveném v koridoru nebo bude zapsán v koridoru více než jednou, nebude zařazen do výsledků. Ujetá kola si každý kontroluje sám. V případě nejasností rozhoduje rozhodčí s konečnou platností.Účet veřejné sbírky ANO,ANO je 2000272523/2010, při platbě uvádějte jako variabilní symbol číslo mobilního telefonu, který použijete při registraci předem a specifický symbol 2909.

Poslední šlápnutí 2014 - Příspěvek pro registraci předem
Pro členy UAC
Allespoň 150,-Kč do 20.9.2014 - datum připsání na účet - při registraci a platbě na místě 200,-Kč  
(V pripade pouziti cipu pro mereni casu se muze vybirat zaloha na cip do vyse 500,-Kc, vratna pri vraceni cipu)
Pro silniční závod
Alespoň 180,-Kč  do 20.9.2014 -  datum připsání na účet (do příspěvku je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění) -  při registraci a platbě na místě 250,-Kč
(Vratná záloha na startovní číslo. V pripade pouziti cipu pro mereni casu se muze vybirat zaloha na cip do vyse 500,-Kc, vratna pri vraceni cipu)
Pro MTB kriterium
Alespoň 50,-Kč  do 20.9.2014 -  datum připsání na účet - při registraci a platbě na místě 100,- Kč
(Vratná záloha na startovní číslo. V pripade pouziti cipu pro mereni casu se muze vybirat zaloha na cip do vyse 500,-Kc, vratna pri vraceni cipu)