pátek 29. července 2016

Poslední šlápnutí 2016 bude v Novém Strašecí

Kvůli stavebnmím pracem na okruhu v Hřebči se Poslední šlápnutí 2016 bude konat na novém okruhu v Novém Strašecí.


Propozice najdete ZDE

pátek 31. července 2015

Propozice 2015

Poslední šlápnutí – 12. ročník

Typ závodu
Silniční závod
Pořadatel závodu
ANO,ANO + Vinohradské šlapky o.s.
Ředitel závodu
Pavel Zach
Telefon na ředitele závodu
602 481 465
E-mail na ředitele závodu
Termín konání závodu
Neděle 27.9.2015
Místo prezentace
Hobšovice - hřiště
Čas zahájení prezentace
9:00 hodin
Čas ukončení prezentace
11:15 hodin
Místo startu závodu
Hobšovice
Čas startu závodu
11:55 hodin (1.balík), 12:05 hodin (2.balík)
Místo cíle závodu
Hobšovice
Trasa závodu
Hobšovice,Tmáň, Skůry, Bratkovice, Nabdín, Hobšovice
Celková délka pro kategorie A+B
57,5 km, 5 okruhů (jeden okruh 11,5km)
Celková délka pro kategorie C+D+E+J+Ž+H
57,5 km, 5 okruhů (jeden okruh 11,5km)
Výše startovného pro členy UAC
150,-Kč při registraci a platbě předem do 22.září, 200,-Kč na místě před závodem
Registrace na: http://poslednislapnuti.blogspot.com – (může být vybírána záloha na čip)
Závod je vypsán i pro příchozí
Ano, navíc je zařazen i do seriálu závodů CKKV/Svijany hobby cup
Výše startovného pro příchozí
180,-Kč při platbě předem do 22. září, 250,-Kč na místě před závodem (do startovného je započítáno 30,-Kč na denní odpovědnostní pojištění)
Registrace na: http://poslednislapnuti.blogspot.com (bude vybírána záloha na st.číslo a čip)
Kategorie
A, B (první balík) C, D, E, J, Ž a H (druhý balík)
Příchozí
Ano (příchozí budou zařazeni dle ročníku narození, tím pádem budou startovat v balíku, do kterého patří jejich odpovídající věková kategorie), zároveň budou automaticky zařazeni do CKKV/Svijany hobby cup, který má stejné kategorie
Závod je povolen a uspořádán
Za plného silničního provozu
Doporučení a popis chování v rámci závodu
Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Místo vyhlášení výsledků
Hobšovice - hřiště
Čas vyhlášení výsledků
30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu
Vyhlášení
1.-5. místo v kategorii A, B, C, D, E, J, Ž, H bez ohledu na příslušenství v seriálu
Vyhlášení příchozích
1.-5. místo ve všech kategoriích bez ohledu na příslušenství v seriálu V rámci vyhlášení výsledků bude provedeno i vyhlášení celkových výsledků CKKV/Svijany hobby cupu v jednotlivých kategoriích
Odkaz na webové stránky závodu
http://poslednislapnuti.blogspot.com
Odkaz na mapu závodu
Odkaz na profil závodu

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
Doprovodná vozidla:
Řidič doprovodného vozidla musí osobně u prezentace nahlásit svou totožnost (OP) a SPZ vozidla. Řidič zaplatí zálohu 100,-Kč, proti které obdrží označení vozidla (2 kusy), které je povinen vylepit viditelně na vnitřní stranu předního a zadního skla. Po skončení závodu bude záloha vrácena proti vrácenému označení (2 kusy). Řidič musí při závodě dodržovat pravidla podrobně popsaná v Soutěžním řádu UAC. Neoznačená doprovodná vozidla jsou zakázána!!
Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům nebo mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.
Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2014
-       V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
-       Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
-       Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené
-       Všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci
-       Účastníci startují na vlastní nebezpečí
-       Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění
-       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
-       V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)
-       Zákaz časovkářských řidítek a nástavců
-       Zákaz použití „baťůžků“ typu camelback
Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.
Pojištění třetí osoby (majetek): Všichni účastníci závodu jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o majetkové pojištění. Pokud tedy dojde k poškození majetku někoho, kdo se závodu přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci závodu měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.
Pořadí:
kategorií balíku A+B a balíku C+D+E+J+Ž+H bude určeno NA ZÁKLADĚ POŘÁDÍ V KORIDORU, který bude za prostorem cíle vyznačen kužely, a do kterého se závodníci zařadí dle projetí cílem. Závodník vyčká zapsání svého čísla POŘADETELEM a poté prostor koridoru opustí, tak aby mohlo zapsání dalších startovních čísel plynule pokračovat a aby nebránil dalším závodníkům, pořadatelům ani silničnímu provozu. (VŠE VIZ INFORMACE PŘED ZÁVODEM V PROSTORU STARTU!)
Pozor:
závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!

pátek 9. ledna 2015

Plán akcí na rok 2015

Dobrý den,
oslovujeme Vás s žádostí o pomoc.

Jak? Není to nijak složité. Čtěte níže.

Pokud nemůžete pomoci nebo se zúčastnit našich akcí sami, budeme rádi pokud budete tento email dále sílet a šířit ke svým přátelům a známým.

Děkujeme. 

Zde můžete otevřít email i s obrázky v internetovém prohlížeči

 
 
     
ZDE   
Forward
Share
Tweet
+1
Share
DEJTE NÁM VĚDET, O KTERÉ AKCI UVAŽUJETE A ZDA ZNÁTE NĚKOHO, KDO BY MOHL POMOCI

Sportovní benefice - sportovci podporují sportovní aktivity sociálně znevýhodněných dětí

Výtěžek akcí je věnován na na podporu sportovních aktivit sociálně znevýhodněných dětí a mládeže. Doposud jsme podoporřili více než 400 dětí.

Zapojit se můžete: 
  • účastí na akci - Dejte nám i vědět, o účasti na které z akcí uvažujete 
  • dobrovolnickou pomocí s organizací, propagací, sponzoringem i dárcovstvím.  Pokud něco z tohoto chcete a můžete, ozvěte se nám. 
  • Pomoci nám nalézt a oslovit ty, kdo mohou a chtějí výše uvedené - náměty posílejte zde :-)
  • Pořádáte a uvažujete o zapojení do benefic Sport pomáhá  nebo víte o akci či pořadatelích, kteří  by přicházeli v úvahu - náměty posílejte zde :-) 
Nejjednodušší formou podpory pak je sdílení této zprávy či její přeposlání přátelům a známým.
Forward
Share
Tweet
+1
Share
DEJTE NÁM VĚDET, O KTERÉ AKCI UVAŽUJETE A ZDA ZNÁTE NĚKOHO, KDO BY MOHL POMOCI
12.4.2015 - PRVNÍ ŠLÁPNUTÍ: Tradiční cyklistický závod zahajující sezonu. Uzavřená trať - "Lidický okruh".  5 okruhů - 55km
Součástí je i  MTB kriterium na 30 minut.
10.5.2015 - Pražský MTB pohár -STODŮLKY - Nový závod v exkluziním prostředí ve Stodůleckém centrálním parku. Závody pro všechny kategorie včetně dětí.
17.5.2015  - JARNÍ VRCHAŘ: Šest měřených stoupání na 80 km trati- etapový časovkářský závod - někdy nazývané též silniční enduro nebo rallye.  Cyklistická akce pro všechny včetně rodin a fittness jízdy.
Květen: Jarní VÝBĚH NA SNĚŽKU
21.6.2015 PRAŽSKÉ KOPCE :  Šest měřených stoupání na 80 km trati- etapový časovkářský závod - někdy nazývané též silniční enduro nebo rallye.  Tentokrát se startem a cílem v Praze Chuchli a obsahující Pražské kopce. Cyklistická akce pro všechny -  od vrcholových cyklistů až po fittness jízdu a rodiny s dětmi.
12.9.2015 - PODZIMNÍ VRCHAŘ: Vyvrcholení vrchařské serie.  
27.9.2015 - POSLEDNÍ ŠLÁPNUTÍ: Tradiční cyklistický závod ukončující sezonu. Uzavřená trať - "Lidický okruh" 5 okruhů - 55km
Součástí je i  MTB kriterium na 30 minut.
 
DEJTE NÁM VĚDET, O KTERÉ AKCI UVAŽUJETE A ZDA ZNÁTE NĚKOHO, KDO BY MOHL POMOCI
Forward
Share
Tweet
+1
Share
K dnešnímu dni jsme takto společně podpořili více než 400x - mimo jiné:
 
Vanda a Jarda z dětského domova a jejich splněný Sen notebook (Předává Presidentka ano,ANO Ludmila Zachová a paralympik Michal Stark).
Dana z dětského domova má splněný Sen - kolo. (Předává paralympik Michal Stark)
Tomáš z dětského domova si může hrát a cvičit s dětmi v kroužku.
Martina, Aneta a Lucie žijící v pěstounské rodině, mohou hrát beach volejbal a Martina s Anetou v květnu pojedou na jazykový pobyt do Anglie.
Dušan, pěstounská rodina, má každý den ve škole svou asistentku.
Madlenka z dětského domova má splněný Sen chodit ze školkou na plavání a na angličtinu.

Staňte se našimi fanoušky a sledujte nás na:
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Tumblr
Tumblr
LinkedIn
LinkedIn
12 dětí mělo možnost jet na letní sportovní soustředění v projektu Sport pomáhá.(Předává paralympik Michal Stark)
Jáchym, který žije s nevidomou maminkou, může hrát basketbal.
Mirka (dětský domov) si plní Sen, učí se jezdit na koni.
Jména některých dětí byla s ohledem na na jejich soukromí změněna.
 ˅ sdílení je nejjednodušší forma podpory  ˅ 
Share
Tweet
Share
Forward
+1